Joel Kimutai


Gabon Marathon

Joel Kimutai

Tagged

Great Scottish Run

Joel Kimutai

Tagged

Brighton Marathon

Joel Kimutai

Tagged

Mattoni Usti nad Labem Half-Marathon

Joel Kimutai (ASICS), Evans Kurui (ASICS)

Tagged ,

Birell Grand Prix Prague 10K

Joel Kimutai (ASICS), Evans Kurui (ASICS)

Tagged ,

Mainichi Beppu-Oita Marathon

Joel Kimutai (ASICS) – pacemaker

Tagged

Tokyo Marathon

Joel Kimutai (ASICS) – pacemaker

Tagged

Sportisimo Prague Half-Marathon

Joel Kimutai (ASICS), Evans Kurui (ASICS), Diane Nukuri (ASICS)

Tagged , , ,

Volkswagen Prague Marathon

Joel Kimutai (ASICS)

Tagged ,

Bupa Great South Run

Joel Kimutai

Tagged